Read More
DIY

หุน นิ้ว มิล มาตราไหน เทียบอย่างไร

กี่หุน? กี่นิ้ว? กี่มิล? เจอศัพท์ช่างแบบนี้...ลูกค้ามึน ช่างก็ปวดหัว แล้วจะทำอย่างไร ก่อนอื่นที่เราจะทำความเข้าใจ เราต้องมาทำความรู้จักกับที่มาที่ไป ของหน่วยวัดทั้ง 3 หน่วยนี้ก่อนครับ ว่ามีที่มาอย่างไรหน่วย หุน (Hun) เป็นภาษาที่ช่างชอบใช้กัน ซึ่งอาจทำให้เราเกิดอาการ งง กันได้ใช่มั้ยครับ? ที่มาของคำว่า หุน มาจากชื่อมาตรา วัด ตวง...

Read more