MAKITA รุ่น D-37203 ชุดดอกสว่าน เจาะปูน ไม้ เหล็ก 200ตัว/ชุด

4,250.00 ฿

  • เป็นชุดอุปกรณ์ช่างที่รวมดอกเจาะ แถะข้น อุปกรณ์อเนกประสงค์ของ มากิต้า ชุดใหญ่จำนวน 200ชิ้น ใช้งานร่วมกับสว่านทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยหัวขันแบบต่างๆ และดอกสว่านที่ใช้เจาะโถหะ (เหล็ก),เจาะปูน (คอนกรีต), เจาะไม้,ดอกผาย (COUNTER SINK) ขนาด 1/2 นิ้ว, ดอกใบพาย ,ตอกนำศูนย์, มีดคัดเตอร์,ตถับเมตร์, ประแจ, คี้ม, ระดับน้ำ, ไฟฉาย แถะอื่นๆ เป็นตน บรรจุในกถองพลาสติกแบบพกพาสะดวกดอกสว่านหัวเกสร (เจาะไม่) ขนาด 3, 4, 5,6 ,7 ,8, 10 มม.ดอกสว่านเจาะปุ่น (คอนกรีต) ขนาด 3, 4, 5 ,6,8 มมดอกสว่านเจาะปุ่น (คอนกรีต) ขนาด 10 X300 มม.ดอกสว่านเจาะปุ่น (คอนกรีต) ขนาด 8 X300 มม.ดอกสว่านเจาะโถหะ (เหล็ก) ขนาด 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2 , 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 มม.แกนจับแบบสวมเร็ว ไว้ใส่คอกชนิดสวมเร็วสายอ่อน 300 มม. ไวจับหัวขันต่างๆเหล็กนำศูนย์ประแจหกเหถี่ยม 1 อัน,แหวนปรับความถึกระยะเจาะ ขนาด 3, 5, 8, 10 มม. และแผ่นวัดขนาดดอกสว่านดอกเจาะผาย (COUNTER SINK) ขนาด 1/2 นิ้ว ใช้สำหรับผายรูเพื่อฝังเกถี่ยวปถ่อยดอกเจาะไบพาย ขนาด 8, 15, 20 มม.ชุดประแจบล็อก 10 ขนาด 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม.ชุดประแจเลื่อนคำมไขควงแบบขันได้ 2 ทิศทาง (ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา)มีดคัตเตอร์ แบบบรรจุใบได้สูงสุดครั้งถะ 8 ใบ และสามารถเปถี่ยนใบได้เองในตัวบล็อกขั้น ขนาด 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 มม.”ไฟฉาย LED สำหรับใช้ส่องสว่างในพื้นที่มืด พกพาสะดวกดื่มปากจิ้งจกคีมถอนตะปู่ดอกเจาะโฮถซอว์ 5 ขนาด 32,38, 45,54 ,68 มม.หัวจับ HOLE SAWที่วัดระดับน้ำตถับเมตร ยาว 5 เมตร
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เป็นชุดอุปกรณ์ช่างที่รวมดอกเจาะ แถะข้น อุปกรณ์อเนกประสงค์ของ มากิต้า ชุดใหญ่จำนวน 200ชิ้น ใช้งานร่วมกับสว่านทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยหัวขันแบบต่างๆ และดอกสว่านที่ใช้เจาะโถหะ (เหล็ก),เจาะปูน (คอนกรีต), เจาะไม้,ดอกผาย (COUNTER SINK) ขนาด 1/2 นิ้ว, ดอกใบพาย ,ตอกนำศูนย์, มีดคัดเตอร์,ตถับเมตร์, ประแจ, คี้ม, ระดับน้ำ, ไฟฉาย แถะอื่นๆ เป็นตน บรรจุในกถองพลาสติกแบบพกพาสะดวกดอกสว่านหัวเกสร (เจาะไม่) ขนาด 3, 4, 5,6 ,7 ,8, 10 มม.ดอกสว่านเจาะปุ่น (คอนกรีต) ขนาด 3, 4, 5 ,6,8 มมดอกสว่านเจาะปุ่น (คอนกรีต) ขนาด 10 X300 มม.ดอกสว่านเจาะปุ่น (คอนกรีต) ขนาด 8 X300 มม.ดอกสว่านเจาะโถหะ (เหล็ก) ขนาด 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2 , 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10 มม.แกนจับแบบสวมเร็ว ไว้ใส่คอกชนิดสวมเร็วสายอ่อน 300 มม. ไวจับหัวขันต่างๆเหล็กนำศูนย์ประแจหกเหถี่ยม 1 อัน,แหวนปรับความถึกระยะเจาะ ขนาด 3, 5, 8, 10 มม. และแผ่นวัดขนาดดอกสว่านดอกเจาะผาย (COUNTER SINK) ขนาด 1/2 นิ้ว ใช้สำหรับผายรูเพื่อฝังเกถี่ยวปถ่อยดอกเจาะไบพาย ขนาด 8, 15, 20 มม.ชุดประแจบล็อก 10 ขนาด 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 มม.ชุดประแจเลื่อนคำมไขควงแบบขันได้ 2 ทิศทาง (ตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา)มีดคัตเตอร์ แบบบรรจุใบได้สูงสุดครั้งถะ 8 ใบ และสามารถเปถี่ยนใบได้เองในตัวบล็อกขั้น ขนาด 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 มม.”ไฟฉาย LED สำหรับใช้ส่องสว่างในพื้นที่มืด พกพาสะดวกดื่มปากจิ้งจกคีมถอนตะปู่ดอกเจาะโฮถซอว์ 5 ขนาด 32,38, 45,54 ,68 มม.หัวจับ HOLE SAWที่วัดระดับน้ำตถับเมตร ยาว 5 เมตร
Shipping & Delivery

1. Self-Pickup Hardman Co., Ltd 588-590 Soi Sathonthip, Sathupradit Rd., Bangpongpang, Yannawa Bangkok 10120

2. Standard Shipping Free. Deliver within 5-7 working days

3. EMS Shipping 200 Baht Fee. Deliver within 1-2 working days

4. Same Day Delivery (Available only in Bangkok Area) 300 Baht Fee. Deliver within 24 hrs.

5. Cash on Delivery (COD) Free. Deliver within 2-3 working days