-21%

Bosch สว่านเจาะทำลายระบบ SDS-max บ๊อช รุ่น GSH 11 E Professional

27,800.00 ฿ 22,000.00 ฿
-23%

Bosch สว่านเจาะทำลายระบบ SDS-max รุ่น GSH 5 Professional

15,600.00 ฿ 12,000.00 ฿
-15%

Bosch สว่านเจาะทำลายระบบ SDS-plus GSH 3 E Professional

13,000.00 ฿ 11,000.00 ฿
-15%

BOSCH สว่านโรตารี่ระบบ SDS-max 1100 W. 8.5 จูน บ๊อช GBH 5-40 D Professional เจาะ,สกัดปานกลาง

23,540.00 ฿ 20,000.00 ฿
-1%

สว่านเจาะทำลาย GSH 500 แถมฟรีเครื่องเจียร 4″ GWS 7-100

7,590.00 ฿ 7,490.00 ฿
-17%

สว่านเจาะทำลายระบบ SDS-max 1025W. บ๊อช GSH 500 Professional

9,095.00 ฿ 7,590.00 ฿