1. ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น ผิดรุ่น ผิดสี จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น  สินค้าที่มีปัญหาจากตัวผลิตภัณฑ์ ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์จาก Hardman ก่อนทุกกรณี ทั้งนี้ คำพิจารณาของ hardman.co.th ถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ลูกค้ามีสิทธิ์ยกเลิกการคำสั่งซื้อ หรือขอเปลี่ยนแปลงสินค้าได้ โดยมีหนังสือแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบผ่านทางอีเมล hardmanthailand@gmail.com  ภายใน  14 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือบริการ ถ้ามีสินค้าพร้อมส่งจะสามารถดำเนินการได้ภายใน 7-14 วัน หากไม่แล้วอาจจะมีแจ้งเปลี่ยนรุ่นใหม่หรือยกเลิกการซื้อ ทั้งนี้ ให้ส่งคืนสินค้าพร้อมเอกสารหลักฐานอ้างอิงการซื้อให้แก่บริษัทฯ ในสภาพที่สมบูรณ์ ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

สินค้านั้นจะต้องไม่มีความชำรุดเสียหาย/บุบสลายจากการกระทำของลูกค้า

สินค้าต้องแนบใบเสร็จรับเงิน/เอกสารยืนยันการชำระเงินจากธนาคาร หรืออีเมล และเซลล์สลิป/ใบกำกับภาษี ที่อยู่ปลายทางจากขนส่งเอกชนในซองพลาสติกบนกล่องพัสดุ (กรณีส่งโดยขนส่งเอกชน)

สินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน พร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์  ใบรับประกัน  คู่มือและอุปกรณ์ต่อพ่วงของสินค้า

สินค้านั้นต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนดไว้

สินค้าที่ได้รับภายใต้เงื่อนไขการจัดรายการ อาทิ ของแถม สินค้าแลกรับ สินค้าแลกซื้อ ฯลฯ จะต้องส่งคืนพร้อมสินค้าหลัก

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าคืน ค่าห่อของขวัญ ค่าหีบห่อพิเศษ ค่าติดตั้ง และค่าธรรมเนียมบริการอื่นๆไม่สามารถขอคืนได้

– hardman.co.th จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยนคืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที

ไม่รับเปลี่ยนคืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์

3. การขอยกเลิกคำสั่งซื้อ หรือขอเปลี่ยนแปลงสินค้า ลูกค้าจะต้องทำการแจ้งปัญหาภายใน 14 วัน หลังจากได้รับสินค้าหรือบริการ

4.  hardman.co.th ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้าประเภทต่อไปนี้

กลุ่มสินค้าสั่งพิเศษ/ สั่งผลิต

กลุ่มสินค้าลดราคา และสินค้าราคาพิเศษ 

สินค้าที่มีระยะเวลาจำกัดในการใช้งาน

สินค้าอันมีเหตุจากสินค้าที่สั่งซื้อไม่เข้ากับรสนิยมส่วนตัวของลูกค้า

5. สำหรับสินค้าที่มีการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าชั้นนำของประเทศ ลูกค้าสามารถสอบถามขั้นตอนการส่งซ่อมสินค้าได้ที่ศูนย์บริการหลังการขาย hardman.co.th  โทร. 099-250-2828

เมื่อได้รับการยืนยันการเปลี่ยนคืนสินค้าที่มีปัญหาจาก hardman.co.th ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทฯ  เพื่อทำการตรวจสอบตามเงื่อนไข ตามช่องทางที่ท่านสะดวก ดังนิ้

ส่งเปลี่ยนคืนสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน มาได้ที่

บริษัท ฮาร์ดแมน จำกัด เลขที่ 588-590 .ศธรทิพย์ .สาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120 โดยวงเล็บหลังชื่อผู้รับว่า (ส่งคืนเพื่อตรวจสอบ)

การรับเปลี่ยนคืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ไปดำเนินการเองที่ ไปรษณีย์ไทย หรือ ขนส่งเอกชน โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าขนส่งก่อน จนกว่าจะตรวจพิสูจน์สภาพสินค้าและเจ้าหน้าที่ Homepro.co.thจะติดต่อลูกค้ากลับไปภายใน 7 วันทำการ หลังจากได้รับสินค้าเพื่อยืนยันการเปลี่ยนคืนสินค้าพร้อมคืนค่าขนส่งสินค้าที่ลูกค้าชำระไว้ หากพิสูจน์ว่าไม่เข้าเงื่อนไขการเปลี่ยนคืน ทางบริษัทฯ จะส่งสินค้าคืนท่านโดยเก็บเงินปลายทาง

ลูกค้าเข้ามาติดต่อด้วยตัวเองที่บริษัท ฮาร์ดแมน  (ตามเงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้า)

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้าและบริการ โดยจะทำการจ่ายคืนเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้า ภายใน 7-15 วันหลังจากบริษัทฯ ยืนยันการรับคืน

2. จ่ายคืนวงเงินเข้าบัตรเครดิตของลูกค้า ภายใน 15 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ยืนยันการรับคืนและจะมีผลในรอบบัญชีถัดไปของบัตรเครดิต